Březost feny: Den po dni

Datum krytí:

1. týden

1. den: 26. 2. 2013

Den prvního krytí. Během jednoho krytí je pes schopen uvolnit cca 500mil. spermií. Tyto spermie však nejsou schopné ihned oplodnit vajíčko, musí projít tzv. fází dozrávání neboli kapacitací. Fáze dozrávání trvá asi 6 až 10 hodin. Spermie putují přes děložní krček do vejcovodů, kam obvykle dorazí již po 15 až 45 minutách, zbytek spermii pak do 3 hodin. Fenka se pravděpodobně nachází v období těsně před ovulací nebo u ní dochází k samotné ovulaci (uvolňování vajíček).

2. den: 27. 2. 2013

Během ovulace oocyty (vajíčka) nejsou schopna oplození, i u nich je potřeba fáze pro dozrání. Tento vývoj trvá 2 až 3 dny, pak jsou vajíčka 12-48 hodin připravena k oplození. Z těchto důvodů, velmi často na sebe oocyty nebo spermie musí navzájem čekat.

3. den: 28. 2. 2013

Po 48 hodinách je možno překrýt. V první třetině vejcovodů dochází k oplodnění vajíček. Po oplození se vajíčko uzavírá pro další spermie. Dochází k vlastnímu splývání samčího a samičího prvojádra, délka cca 24hodin.

4. den: 1. 3. 2013

Došlo ke splynutí buněčných jader vajíčka a spermie. Vznikla zygota. Zárodek sestupuje vejcovodem směrem k děloze a začíná buněčné dělení (mitóza). Velikost 0,15mm.

5. den: 2. 3. 2013

Zárodek (embryo) sestupuje z vejcovodů do dělohy a dále se dělí (rýhuje).

6. den: 3. 3. 2013

Sestup vyvíjejícího se embrya trvá asi 9 až 11 dnů.

7. den: 4. 3. 2013

Oplodněné vajíčko migruje do děložních rohů.

2. týden

8. den: 5. 3. 2013

Oplodněné vajíčko migruje a dělí se na složitější útvar.

9. den: 6. 3. 2013

Oplodněné vajíčko sestupuje do dělohy.

10. den: 7. 3. 2013

Oplodněné vajíčko migruje do děložních rohů.

11. den: 8. 3. 2013

Oplodněné vajíčko migruje a dělí se.

12. den: 9. 3. 2013

Zárodek dosáhl dělohy, velikost 0,6mm. Zde se volně pohybuje v tekutině tvořené děložními žlázkami. Tvarem připomíná moruši, z toho odvozené jméno morula.

13. den: 10. 3. 2013

Embryo hledá vhodné místo na tzv. uhnízdění. Okolní tekutina (děložní mléko) je zdrojem potravy pro zárodek, než dojde k samotnému uhnízdění a vytvoření placenty.

14. den: 11. 3. 2013

Zárodek migruje v děloze a jednotlivé zárodky se rozptylují v děložních rozích, kde později dojde k implantaci do děložní stěny.

3. týden

15. den: 12. 3. 2013

Začíná vývoj jednotlivých orgánových systémů a anatomických struktur.

16. den: 13. 3. 2013

V embryu se vyvíjejí tři buněčné vrstvy neboli zárodečné listy. Ektoderm – kůže, nervová soustava, mezoderm – kosti, svaly, srdce a ústrojí pohlavní a močové, entoderm – plíce, trávicí trubice. Velikost 1mm.

17. den: 14. 3. 2013

Jako první se začíná vytvářet nervový systém, dále pak hlavička a tělo zárodků.

18. den: 15. 3. 2013

Embryo se pomalu začíná připravovat na uhnízdění v děložních rozích a začíná se vytvářet placenta. Vývoj nervové soustavy. Formují se zárodky vnitřních orgánů. Velikost embrya 2mm

19. den: 16. 3. 2013

Vývoj jednotlivých orgánových systémů a anatomických struktur.

20. den: 17. 3. 2013

Začíná uhnízdění zárodku v děloze a pokračuje vývoj placenty. Okolo placenty dochází k okrajovému krvácení. Krevní barvivo hemoglobin se mění na zelený hematochlorin. Ten zbarvuje plodovou vodu během porodu. Od 20. dne od krytí lze stanovit zda je fenka gravidní (palpací břicha nebo ultrazvukovým vyšetřením).Velikost zárodku 4mm.

21. den: 18. 3. 2013

Došlo k uhnízdění zárodku v děloze neboli k nidaci. Zakládá se zárodek pro budoucí srdce plodu. Gravidita lze stanovit pomocí ultrazvukového vyšetření.Velikost zárodku 5mm.

4. týden

22. den: 19. 3. 2013

Zárodek můžeme nazývat plod neboli fetus.

23. den: 20. 3. 2013

Začínají se vyvíjet oči, uši, nos, čelisti a játra. Velikost plodu 10mm.

24. den: 21. 3. 2013

Dochází k rychlému vývoji všech hlavních orgánů, ale vlastní růst plodu je pozvolný.

25. den: 22. 3. 2013

Při ultrazvukovém vyšetření lze spatřit srdeční činnost jednotlivých plodů. Velikost plodu 14mm.

26. den: 23. 3. 2013

Dochází k vývoji zubů, zad a končetin plodu.

27. den: 24. 3. 2013

Během pátého týdne se intenzita růstu plodu nemění.

28. den: 25. 3. 2013

U plodu dochází k osifikaci (kostnatění) čelisti a lebky. Tvar plodu se z původně vejčitého tvaru mění na kulovitý. Velikost plodu 17mm.

5. týden

29. den: 26. 3. 2013

Plody se již velmi podobají miniaturním psíkům.

30. den: 27. 3. 2013

Dokončena osifikaci čelisti a lebky. Velikost plodu 19mm.

31. den: 28. 3. 2013

U plodu začínají růst hmatové fousky v obličejové partii.

32. den: 29. 3. 2013

V polovině gravidity feny, plod dosahuje zhruba 20% své velikosti při narození.

33. den: 30. 3. 2013

Dochází k růstu prstů, k osifikaci nosní části, žeber a kostí končetin. Dokončení vývoje všech hlavních orgánů. Velikost plodu 27mm.

34. den: 31. 3. 2013

Přibližně do 35. dne může být odumřelý plod vstřebán, později pak plod odchází během porodu jako tzv. černý plod.

35. den: 1. 4. 2013

Dokončen vývoj všech hlavních orgánů. Velikost plodu 35mm.

6. týden

36. den: 2. 4. 2013

Začíná se vyvíjet pohlavní soustava, pokračuje osifikace kostí a začíná lopatky.

37. den: 3. 4. 2013

Začíná stádium nejrychlejšího růstu plodu. Na ultrazvuku lze spatřit první pohyby plodů.

38. den: 4. 4. 2013

Fenka pomalu začíná nabírat na váze, dochází ke zvětšení samotné dělohy. Můžeme pozorovat zvětšení objemu v oblasti posledních žeber fenky. Také lze rozpoznat mírné zvetšení mléčné žlázy.

39. den: 5. 4. 2013

Růst plodu přidává na intenzitě, pokračuje osifikace kostí.

40. den: 6. 4. 2013

Začínají se objevovat první náznaky srsti na hlavě plodu.Velikost plodu 65mm.

41. den: 7. 4. 2013

Plody dosahuji cca 30% své celkové velikosti při porodu.

42. den: 8. 4. 2013

U plodu začíná osifikace prstů a oblasti zad.

7. týden

43. den: 9. 4. 2013

Pokračuje rychlý růst plodu.

44. den: 10. 4. 2013

Děloha fenky zabírá 2/3 břišní dutiny. Můžeme pozorovat vypadávání a řídnutí srsti v oblasti mléčné žlázy.

45. den: 11. 4. 2013

Začíná osifikace pánve a růst srsti na zbytku těla plodu.Velikost plodu 85mm.

46. den: 12. 4. 2013

Pomocí RTG lze spatřit i kostry plodů a plody přesně spočítat (počítají se lebky a páteře).

47. den: 13. 4. 2013

Pokračuje růst srsti na těle plodu.

48. den: 14. 4. 2013

V tomto stádiu může fenka ztratit svůj apetit. Plody tlačí na vnitřní orgány feny, nejvíce pak na trávicí trakt.

49. den: 15. 4. 2013

Plody dosahují 75% velikosti při porodu.

8. týden

50. den: 16. 4. 2013

Orgány jsou již zřetelně vyvinuté a lze určit pohlaví plodu. Velikost plodu 110mm.

51. den: 17. 4. 2013

Fenka začíná odpočívat a hledá si vhodné místo k porodu.

52. den: 18. 4. 2013

U některých více mléčných fen, může docházet k samovolnému uvolňování mléka ze struků.

53. den: 19. 4. 2013

U fenky lze nahmatat pohyb plodů.

54. den: 20. 4. 2013

Jako poslední vnitřní orgán se vyvíjí plíce.

55. den: 21. 4. 2013

Tělo plodu je porostlé srstí, ale na tlapkách je srst ještě méně viditelná. Již jsou vyvinuty drápky. Začíná se projevovat pigmentace kůže. Velikost plodu 145mm.

56. den: 22. 4. 2013

Dochází ke kalcifikaci zubů.

9. týden

57. den: 23. 4. 2013

Pohyby plodů jsou více výrazné. Dochází k výraznému zduření mléčné žlázy.

58. den: 24. 4. 2013

Plod má vyvinuté plíce. Od tohoto dne jsou plody životaschopné.

59. den: 25. 4. 2013

U fenky dochází k povolení břišní části, děloha klesá a celé tělo fenky se připravuje na porod.

60. den: 26. 4. 2013

Velikost plodu dosáhl 160mm.

61. den: 27. 4. 2013

Plod je zcela vyvinutý a začíná se připravovat na samotný porod.

62. den: 28. 4. 2013

Pokračuje růst srsti a to v oblasti nosu, břicha, končetin a ocasu.

63. den: 29. 4. 2013

Porod. Velikost plodu 165mm.