ČESKOSLOVENSKÝ VLČÁK

Standard F.C.I. č. 332 / 28. 04. 1994 /

Původ: bývalé Československo

Patronát: Slovenská republika

Využití: Pracovní pes

Datum vydání platného originálu standardu: 28. 4. 1994

KLASIFIKACE F.C.I.:

 • Skupina 1 Ovčáčtí a pastevečtí psi
 • Sekce 1 Ovčáčtí psi
 • Se zkouškou z výkonu

KRÁTKÝ HISTORICKÝ SOUHRN:

V roce 1955 se v tehdejší ČSSR uskutečnil biologický pokus, zejména křížení německého ovčáka a karpatského vlka. Pokus potvrdil, že je možné odchovat potomky jak ze spojení psa a vlčice, tak i ze spojení vlka a feny. Převážná většina kříženců měla genetické předpoklady pro další šlechtění. V roce 1965, po ukončení pokusů, byl zpracován projekt k vyšlechtění nového plemene psů, kteří by spojovali použitelné vlastnosti vlka s vhodnými vlastnostmi psa. V roce 1982 byl československý vlčák uznán jako národní plemeno tehdejším Federálním výborem chovatelských svazů ČSSR.

CELKOVÝ VZHLED:

Pevného konstitučního typu, více než středně velký, obdélníkového rámce. Stavbou těla, pohybem, osrstěním, barvou srsti a maskou připomíná vlka.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

Délka těla: Výška v kohoutku = 10 : 9
Délka tlamy: Délka mozkové oblasti = 1 : 1,5

POVAHA A CHARAKTER:

Temperamentní, velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, rychle reagující. Neohrožený a odvážný. Nedůvěřivý, ale bezdůvodně nenapadá. Svému pánu projevuje neobyčejnou věrnost. Odolný proti povětrnostním vlivům. Všestranně upotřebitelný.

HLAVA:

Souměrná, dobře osvalená. Při pohledu ze strany i shora tvoří tupý klín. Výraz musí vyjadřovat pohlaví.

Mozková oblast:

Při pohledu ze strany i ze předu je čelo mírně klenuté. Čelní brázda není výrazná. Týlní hrbolek je dobře patrný.

Stop:

Mírný.

Obličejová oblast

Nos: Oválný, černý.
Tlama: Suchá, ne široká, rovný hřbet nosu.
Pysky: Pevně přiléhající, koutky uzavřené. Okraje pysků jsou černé.

Čelisti/chrup:
Čelisti silné a souměrné. Zuby dobře vyvinuté, zvláště špičáky. Nůžkový nebo klešťový skus, 42 zuby obvyklého utváření. Pravidelná linie skusu.

Líce: Suché, dostatečně osvalené, výrazně nevystupují.

Oči: Úzké, šikmé, jantarově zbarvené. Dobře přiléhající víčka.

Uši:
Stojaté, tenké, trojúhelníkového tvaru, krátké (tzn. ne delší než 1/6 výšky v kohoutku); zevní bod kořene ucha a vnější koutek oka jsou v přímé linii. Kolmice spuštěná z vrcholu ucha prochází těsně podél hlavy.

Krk:
Suchý, dobře osvalený. V klidu svírá s horizontální rovinou úhel do 40 stupňů. Délka krku musí psu umožnit bez námahy dosáhnout čenichem až na zem.

TRUP:

Horní linie: Plynulý přechod od krku k trupu. Mírně skloněná.

Kohoutek: Dobře osvalený, zřetelný. Přesto nesmí narušovat plynulost horní linie.

Hřbet: Pevný a rovný.

Bedra: Krátká, dobře osvalená, ne široká, mírně skloněná.

Křížová oblast: Krátká, dobře osvalená, ne široká, mírně klesající.

Hrudník:
Souměrný, dobře osvalený, prostorný, hruškovitého tvaru se zúžením k hrudní kosti. Hloubka hrudi nedosahuje k loktům. Rukojeť kosti hrudní nepřečnívá kloub ramenní.

Spodní linie a břicho: Břicho pevné, vtažené. Slabiny lehce vpadlé.

Ocas: Vysoko nasazený, spuštěný přímo dolů. Při vzrušení pes zpravidla nese ocas srpovitě vzhůru.

KONČETINY:

Hrudní končetiny:

Jsou rovné, pevné, úzce postavené s mírně ven vybočenými tlapami.

Rameno:
Lopatka je uložená víc v přední části trupu, dobře osvalená. S horizontální rovinou svírá úhel 65 stupňů.

Paže:
Silně osvalená, s lopatkou svírá úhel mezi 120-130 stupni.

Loket:
Přiléhá k trupu a nevybočuje z linie nohy. Výrazný, dobře pohyblivý. Kost pažní s kostí vřetenní svírá úhel okolo 155 stupňů.

Předloktí:
Dlouhé, suché a rovné. Délka předloktí s nadprstím tvoří 55% výšky v kohoutku.

Zápěstní kloub:
Pevný, dobře pohyblivý. Nadprstí: Dlouhé, se zemí svírá úhel nejméně 75 stupňů. Při pohybu lehce péruje.

Tlapy:
Velké, mírně ven vybočené. Delší, klenuté prsty a silné, tmavé drápy. Výrazné, pružné, tmavé polštářky.

Pánevní končetiny:

Silné. Rovnoběžně postavené. Kolmice spuštěná od sedacích hrbolů probíhá středem hlezenního kloubu.

Stehno:
Dlouhé, dobře osvalené. Stehenní kost s pánví svírá úhel okolo 80 stupňů. Kyčelní kloub je pevný, dobře pohyblivý.

Koleno:
Silné, dobře pohyblivé.

Bérec:
Dlouhý, suchý, dobře osvalený. S nártem svírá úhel okolo 130 stupňů.

Hlezenní kloub:
Suchý, pevný, dobře pohyblivý.

Nárt:
Dlouhý, suchý. Směřuje téměř kolmo k zemi.

Tlapa:
Delší, klenuté prsty se silnými, tmavými drápy.

POHYB:

Harmonický, lehký, prostorný klus, kdy končetiny kmitají co nejníže nad zemí. Hlava a krk se schylují do vodorovné polohy. V kroku mimochod.

KŮŽE:

Elastická, pevná, bez vrásek, nepigmentovaná.

SRST:

Vlastnosti srsti:

Rovná a uzavřená. Zimní a letní srst je značně rozdílná. V zimě převládá mohutná podsada, která s vrchní krycí srstí vytváří husté osrstění celého těla. Je nutné, aby srst pokrývala břicho, vnitřní část stehen, vnitřní část ucha a meziprstí.

Barva srsti:

Žlutošedá až stříbrnošedá s charakteristickou světlou maskou. Světlá srst je rovněž na spodní části krku a přední hrudi. Přípustné je tmavošedé zbarvení s maskou.

VÝŠKA A VÁHA:

Výška v kohoutku:
Psi nejméně 65 cm
Feny nejméně 60 cm

Hmotnost:
Psi nejméně 26 kg
Feny nejméně 20 kg

VADY:

 • Jakákoli odchylka od předchozích bodů má být považována za vadu a závažnost, s jakou je na vadu pohlíženo, má být v přesném poměru k jejímu stupni.
 • Těžká a nebo lehká hlava. Ploché čelo.
 • Tmavohnědé, černé nebo nestejné zbarvení očí.
 • Hrubé, vysoko nebo nízko nasazené uši.
 • Vysoko nesený krk v klidu. Nízko postavený krk v postoji.
 • Nevýrazný kohoutek. Netypická horní linie. Dlouhá záď.
 • Nedostatečné nebo přílišné zaúhlení hrudních končetin. Měkké nadprstí.
 • Nedostatečné nebo přílišné zaúhlení pánevních končetin. Nedostatečné osvalení.
 • Ocas dlouhý, nízko nasazený nebo nesprávně nesený.
 • Nevýrazná maska.
 • Krátký krok, vlnitý pohyb.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

 • Nesouhlas v proporcích.
 • Vady povahy a charakteru.
 • Netypická hlava. Neúplný chrup. Nesprávný skus.
 • Netypický tvar a uložení oka. Netypické postavení a tvar ucha.
 • Lalok. Velký sklon zádě.
 • Netypický hrudní koš. Chybný a netypický postoj hrudních končetin.
 • Ocas netypický v nasazení a nesení.
 • Otevřená a netypická srst. Jiná než standardní barva.
 • Uvolněné vazy. Netypický pohyb.

Nota bene : Psi musí mít dvě zřetelně normální varlata úplně sestoupená do šourku.